KAKO KORISTITI AARHUŠKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU PROSTORA I PRIRODE

KAKO KORISTITI AARHUŠKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU PROSTORA I PRIRODE

Jedna od učestalih pritužbi građana i organizacija civilnog društva, kad je zaštita prirode, okoliša i kvalitete života u pitanju, vezana je uz postupke donošenja prostornih planova – temeljnih instrumenata zaštite okoliša. Pritužbe se odnose na težak put do informacija, nemogućnost utjecaja tj. sudjelovanja u oblikovanju planova te nezakonitosti i koruptivni način planiranja. Učestale su i pritužbe kad je upravljanje vodama u pitanju. Aarhuška konvencija trebala bi osigurati kako pravo na pristup informacijama i sudjelovanje, tako i pristup pravosuđu ukoliko su ta prava narušena. U teoriji. A kako je to u praksi pokušat ćemo odgovoriti na seminaru pod nazivom «Kako koristiti Aarhušku konvenciju za zaštitu prostora i prirode».

IMAMO IZVJEŠĆE UNESCO-a: kategorična zabrana izgradnje na padinama Srđa i pristaništa ispred Lazareta

IMAMO IZVJEŠĆE UNESCO-a: kategorična zabrana izgradnje na padinama Srđa i pristaništa ispred Lazareta

Proširenje buffer zone zaštite (dodirni predjeli), zabrana gradnje na padinama Srđa i zaustavljanje projekta Bosanka 2, zabrana izgradnje pristaništa ispod Lazareta, izrada zakonskih okvira za provedbu Plana upravljanja povijesnom jezgrom, istraživanje utjecaja svjetlosnog onečišćenja projekta na Srđu na Grad, kontrola visine građevina i odmicanje nekretnina na Srđu 50 metara od rubova platoa …. – neki su od zaključaka UNESCO-ve Misije koja je posjetila nedavno Dubrovnik i podnijela izvješće kojega smo dobili i u prijevodu na hrvatski jezik.