Održan seminar o upravljanju zajedničkim dobrima

20160308_160103

7. i 8. ožujka je u organizaciji Zelene akcije održan seminar o upravljanju zajedničkim dobrima. Seminar se koncentrirao na primjere upravljanja vodama i željezničkim uslugama. Kroz izlaganja o trenutnom stanju u odabranim sektorima, raspravu o trendovima i komparatvinu usporedbu s drugim zemljama seminar je imao za cilj osnažiti sudionike za sudjelovanje u raspravi koja bi nadišla nametnutu dihotomiju loše javno nasuprot privatno.